Privacy Policy

In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Ticketmaster en haar groepsmaatschappijen (in deze policy: “wij” of “Ticketmaster”) zowel online (onder meer via apps) als offline verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Lees dit zorgvuldig door.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u een account creëert, een ticket koopt, wanneer u ons een e-mail zendt of belt, of wanneer u iets bij de door ons geëxploiteerde of beheerde kassa’s koopt, en wanneer u onze websites, apps en sociale media gebruikt. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere klanten een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een ticket koopt, een van onze apps downloadt of contact met ons opneemt via de telefoon, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken worden hier beschreven.

Ticketmaster verkoopt als erkend ticketingbedrijf tickets namens derden die een evenement aanbieden of sponsoren, of die een locatie exploiteren waar wij evenementen organiseren. Deze artiesten, agenten, locaties, promotors of sponsors van wie wij tickets krijgen om aan u te verkopen noemen wij onze “Evenementpartners”. Wij delen uw gegevens met onze Evenementpartners en kunnen uw gegevens delen met andere derden, zoals verder hier beschreven.

Ticketmaster is een verantwoordelijke (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Ticketmaster over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. Ticketmaster is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Cookies
Net als vele andere online bedrijven gebruiken wij cookies (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door onze website) en tracking tools.

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:
Rechtstreeks van u >> Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een actie, een account creëert, meedoet aan een wedstrijd of gratis prijsvraag, een app downloadt of een ticket koopt, een reactie op onze websites plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of contact opneemt met een van de callcenters van Ticketmaster.
Door uw gebruik van onze websites en apps >> U kunt onze websites en apps bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites en apps gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen. Voor meer informatie, zie ons cookiebeleid.

Van derden
Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze websites of apps een geïntegreerde social media functie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op onze sites en apps kunnen op de social media platformen worden geplaatst. Meer informatie over de derden van wie wij gegevens ontvangen is hier te vinden.

Gegevens die wij over u kunnen bewaren
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:
Uw contact- en accountgegevens >> 
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont, voorkeurstaal) wanneer u een account bij Ticketmaster creëert, een ticket koopt en/of deelneemt aan onze wedstrijden of acties.

Uw betalings- en factuurgegevens >> Wij bewaren voor het afhandelen van uw bestelling de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw creditcardnummer en postcode wanneer u een ticket koopt. Ook kunnen wij, als u ons daarom verzoekt, betalings- en factuurgegevens opslaan zodat het kopen van tickets in de toekomst gemakkelijker is.

Door u online geplaatste gegevens >> Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u op onze website of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies of ingevulde enquêtes). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, ’taggen’ en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is). U begrijpt dat wij en anderen (waaronder onze Evenementpartners) uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u op onze website of bij gebruik van apps of social media functies hebt geplaatst.

Gegevens over uw voorkeuren >> Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete evenementen of de producten die u koopt of waarnaar u informeert (bijvoorbeeld als onderdeel van een enquête of uw recensie van een evenement). Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie. Wanneer u bijvoorbeeld een ticket voor een bepaald optreden koopt en veel mensen die naar dat optreden zijn geweest ook tickets voor een ander concert hebben gekocht, kunnen we u informatie sturen over dat concert.

Gegevens van andere bedrijven >> Wij bewaren de gegevens (bijvoorbeeld interesses, aankopen en type huishouden) die wij van andere bedrijven hebben ontvangen. Wij kunnen ook gegevens toevoegen aan uw gegevens die wij hebben verkregen van andere bedrijven of bronnen. Zo kunnen wij de juistheid controleren van de gegevens die wij samen met andere databases bewaren of kunnen wij demografische gegevens toevoegen. Een groot deel van deze gegevens wordt gemaakt met behulp van openbare bronnen zoals het bewerkte kiezersregister of een openbare adressenlijst of is afgeleid van marktonderzoek, zoals door consumentenpanels ingevulde enquêtes.

Gegevens over het gebruik van de website >> Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken vanaf welke site u bij ons terecht kwam, wat u wel en niet op onze site hebt gedaan en welke site u bezoekt wanneer u onze site hebt verlaten.

Gegevens over het gebruik van apps >> Wanneer u gebruik maakt van onze app(s), kunnen wij uw GPS-locatie of de unieke identificatiecode van uw apparaat verzamelen. Wij kunnen ook het type apparaat dat u gebruikt verzamelen of de versie van het besturingssysteem van uw computer of apparaat. Wij kunnen bijvoorbeeld kijken naar hoe vaak u de app gebruikt en waar u deze hebt gedownload. Waar u ons dit toestaat kunnen we ook uw muziekbibliotheek bekijken wanneer u onze app(s) downloadt, zodat wij u kunnen informeren over evenementen bij u in de buurt waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Uw keuzes over hoe wij mobiele gegevens gebruiken worden hier beschreven.

Gegevens over reacties op e-mails >> Wij kunnen met betrekking tot de e-mails die wij u sturen gegevens verzamelen over de manier waarop u reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

Overige gegevens over uw interactie met ons >> Bijvoorbeeld bij interactie met ons bij de kassa, via e-mail, telefoon of social media (zoals Facebook).

Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken
Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning >> 
Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een evenement te bevestigen. Wanneer u ons gegevens over vrienden verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die u van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat u gegevens over hen met ons deelt.

Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen >> Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de aankoop van een ticket of u vragen een recensie te schrijven van een bezocht evenement. Ook kunnen we contact met u opnemen over deze policy of een andere policy of over een van onze voorwaarden.

Om trends en interesses te signaleren >> Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is. Wij kunnen gegevens die we van u krijgen combineren met gegevens over u die we krijgen van derden, ook voor het analyseren van klantgedrag.

Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites >> Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.

Het voorkomen of opsporen van onwettig gedrag of het beschermen of afdwingen van wettelijke rechten >> Wij kunnen bijvoorbeeld uw gegevens gebruiken om verkoop van tickets op de zwarte markt te voorkomen, misbruik van onze intellectuele eigendom tegen te gaan (bijvoorbeeld een merk van ons of van onze Evenementpartners), of fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat dit heeft plaatsgevonden tijdens een loterij of actie of op een evenement) of andere misdaden tegen te gaan.

Om veiligheidsredenen >> Wij kunnen uw gegevens gebruiken om de veiligheid van ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten, derden en/of onze/hun eigendommen (met inbegrip van alle mogelijke door u bezochte evenementen en onze websites) te beschermen zoals wettelijk is toegestaan.

Voor marktonderzoek >> Wij kunnen contact met u opnemen in het kader van een door ons uit te voeren marktonderzoek. U kunt ervoor kiezen niet deel te nemen.

Het aanbieden van gepersonaliseerde reclame en online “behavioural advertising” >> Wij kunnen met andere bedrijven samenwerken om advertenties te tonen waarvan wij denken dat u deze relevant en nuttig zult vinden. Dit kunnen advertenties op onze eigen websites of apps zijn of advertenties van ons die op sites van andere bedrijven worden getoond. De getoonde advertenties kunnen gebaseerd zijn op door ons of derden verzamelde gegevens en/of op uw activiteiten op onze websites of sites van derden. De tweede vorm van reclame is ‘online of behavioural advertising van derden’, gerichte reclame op basis van het surfgedrag. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie en de keuzes die u hebt.

Voor marketing doeleinden >> Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, kunt u door ons per e-mail, per SMS, telefonisch of op andere wijze benaderd worden met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze komende evenementen, producten of diensten (waaronder nieuwsbrieven). Ook kunnen wij u namens andere bedrijven informatie of aanbiedingen sturen, maar wij zullen daarbij deze bedrijven niet uw naam en adres geven. Wanneer u hebt ingestemd met het rechtstreeks ontvangen van informatie van geselecteerde derden, kunnen deze derden ook goede doelen en detailhandelsondernemingen zijn en bedrijven die diensten op het gebied van financiën, gezondheid, vrije tijd of abonnementsdiensten aanbieden.

Zoals overigens wettelijk is toegestaan >> In een beperkt aantal gevallen kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden voor zover wettelijk toegestaan.

U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken
Wanneer u een account creëert, tickets koopt of onze apps downloadt, kunnen wij uw toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken, schrijf ons of meld ons uw voorkeur op een van de in dit deel beschreven manieren.

U begrijpt dat als u ervoor kiest ons geen toestemming te geven of als u uw toestemming intrekt, u mogelijk niet kunt profiteren van een of meer mogelijkheden die wij aanbieden.

U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:
U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten >>
 Om e-mails of sms-berichten voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, klik hier of volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap. U kunt zich ook afmelden voor sms-berichten voor marketingdoeleinden door ‘STOP’ te antwoorden. In de instellingen van uw toestel moet u de instructies voor het uitschakelen van pushberichten kunnen vinden. Het kan ongeveer tien dagen duren om uw verzoek te verwerken. Maakt u zich geen zorgen! Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij u nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met u opnemen over uw bestellingen.
U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven >> Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de account-instellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan.
U kunt het gebruik van cookies en tracking tools aanpassen en blokkeren >> Om te leren hoe u kunt bepalen hoe wij cookies en andere tracking tools gebruiken, klik hier.
U kunt ons gebruik van hulpmiddelen op uw apparaten aanpassen en blokkeren >> Zo kunt u in de instellingen van uw telefoon de GPS-locator uitschakelen of pushberichten blokkeren. In ieder pushbericht staat een afmeldlink.
U kunt uw marketingvoorkeuren bij een Evenementpartner aanpassen >> Bijvoorbeeld afmelden voor het ontvangen van marketing e-mails van een Evenementpartner, door contact met die Evenementpartner op te nemen.</em

Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden:
Binnen de Ticketmaster-groep >> Wij kunnen al uw gegevens met onze groepsmaatschappijen delen voor alle in deze policy genoemde doeleinden.

Onze Evenementpartners >> Wij delen al uw gegevens met onze Evenementpartners, zodat zij het evenement waarvoor tickets zijn gekocht kunnen organiseren, het gedrag van klanten kunnen analyseren, een betere service en ondersteuning aan klanten kunnen bieden en voor ieder ander doeleinde zoals is beschreven in het privacybeleid van onze Evenementpartners (waartoe ook marketing behoort). Lees dat beleid door voor een uitleg over hoe zij omgaan met uw gegevens.

Geselecteerde derden >> Wanneer u hebt ingestemd dat geselecteerde derden per e-mail of op andere wijze contact met u opnemen, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan door ons gekozen derden en kunnen deze derden deze gegevens gebruiken voor hun marketing- of reclamedoeleinden.

Onze externe dienstverleners >> Wij kunnen uw gegevens delen met derden, zodat zij diensten kunnen verlenen aan ons (zoals een mailingbedrijf, een koerier, een callcenter provider, of een bedrijf voor marktonderzoek), maar in dat geval zal er een schriftelijke overeenkomst gelden ter bescherming van uw gegevens.

Derden die door u gekochte goederen en diensten leveren >> Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betreffende derden die goederen en diensten aanbieden die u via onze website hebt gekocht (bijvoorbeeld verzekering van tickets of merchandise), zodat deze uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met u op te nemen).

Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf, onze Evenementpartners of derden te beschermen >> Voorzover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die van een Evenementpartner of een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens een loterij of actie of op een evenement) en andere misdaden.

Een opvolger van de gehele of gedeeltelijke onderneming >> Voorzover wettelijk is toegestaan kunnen wij een opvolger uw gegevens verstrekken om deze te gebruiken voor de in deze policy genoemde doeleinden. Ook kunnen wij een mogelijke opvolger deze gegevens verstrekken, maar alleen wanneer wij redelijke maatregelen hebben genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van die gegevens te waarborgen.

Onze sites en apps zijn niet bedoeld voor kinderen >> Onze sites en apps zijn bedoeld voor volwassenen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Bent u een ouder of wettelijke voogd en denkt u dat uw kind ons gegevens heeft verstrekt, stuur ons dan een e-mail. U kunt ons ook schrijven.

We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen >> Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet niet 100% veilig is. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden.

Wij kunnen uw gegevens naar andere landen doorgeven >> Het doorgeven van uw gegevens voor gebruik in overeenstemming met deze policy en het cookiebeleid kan het doorgeven van uw gegevens naar andere landen (ook buiten Europa) met zich meebrengen. De wetgeving van andere landen waarnaar uw gegevens worden doorgegeven, bieden mogelijk niet dezelfde mate van bescherming voor uw persoonsgegevens als de wetgeving van uw land van herkomst. Wij hebben echter in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving gepaste technische en contractuele bescherming voor uw persoonsgegevens opgezet.

Wij kunnen een link naar sites of diensten van derden aanbieden waar wij geen controle over hebben
Wanneer u op een van deze links klikt, komt u terecht op websites waar wij geen controle over hebben.
Deze policy geldt niet voor de privacypraktijken van deze websites >> Lees het privacybeleid van andere websites zorgvuldig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze sites van derden. Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op.

Indien u vragen of klachten hebt over deze policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op via e-mail. Gelieve niet uw creditcardnummer of andere financiële of gevoelige gegevens in uw e-mail te vermelden.

Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken, klik hier.

Wat we doen als er een update voor deze policy is
Wij kunnen van tijd tot tijd onze privacypraktijken wijzigen en zullen u op de hoogte van eventuele wijzigingen in deze policy brengen zoals dit wettelijk vereist is. Ook plaatsen wij een bijgewerkte versie op onze website. Deze zal een andere datum en ander nummer hebben dan hieronder genoemd. Bekijk regelmatig onze website of er updates zijn.